Zbudowanie strategii marketingowej w internecie wymaga zdyscyplinowanego podejścia do realizowanych zagadnień. Każdy z tych etapów jest odpowiednikiem prac, jakie marketer wykonuje, przygotowując strategie.

 • Analiza sytuacji e-marketingowej,
 • Sformułowanie celu i zakresu strategii,
 • Ustalenie kierunku strategii,
 • Planowanie projektów e-marketingowych.
 1. Analiza sytuacji e-marketingowej

  Istotą procesu budowy strategii e-marketingowej jest znalezienie obszarów, w których internet może w efektywny sposób przyczynić się do poprawy wizerunku firmy. Internet cechuję się funkcjami marketingowymi, które dają przewagę nad mediami tradycyjnymi tj.:

  • Jest stworzony do prowadzenia kampanii taktycznych,
  • Jest medium, w którym utrzymywanie relacji jest najefektywniejsze,
  • Jest medium, w którym konsument realizuje swoje pasje,
  • Jest medium, w którym nie istnieje bariera czasu ani miejsca kontaktu z marką,
  • Jest medium, w którym konsument sam poszukuje informacji.

  Te obszary pokazujące siłę internetu, można odnieść do pozycjonowania marki oraz opartych na nich celach, priorytetach i projektach zawartych w strategii. Po sprecyzowaniu roli internetu można zająć się analizą czynników, które wpływać będą na realizację strategii.

 2. Sformułowanie celu i zakresu strategii

  Celem strategii marketingowej jest wywołanie pożądanych zmian w zachowaniach grupy docelowej w relacji do marki i konkurentów. Formułując cel e-marketingu, powinniśmy równolegle określić zakres działań niezbędnych do jego realizacji. Najlepszy efekt daje zwykle podejście całościowe, oparte na uwzględnieniu w strategii obszarów produktu, ceny, promocji i dystrybucji jednocześnie.

 3. Ustalenie kierunku strategii

  Skuteczna strategia e-marketingowa nie dzieli się na obszary związane z dziedzinami komunikacji czy nawet marketingu, lecz z kolejnymi krokami prowadzącymi do wywołania zamierzonego efektu. Sprawdzona metodologia składa się z czterech etapów:

  • Indywidualizacja – czyli dokładne opisanie grupy docelowej
  • Określenie stanu początkowego – ustalenie, na jakim etapie ścieżki zakupowej znajduje się nabywca,
  • Wskazanie sposobu – w jaki nabywca „wejdzie” do ścieżki i ją „opuści”
  • Konwersja – jak kończy się ścieżka zakupowa, sprzedażą, leadem, wypełnionym formularzem itp.
 4. Planowanie projektów e-marketingowych

  Planowanie projektów należy zacząć do analizy finansowej. Bazując na mierzalności działań w internecie można przygotować model biznesowy wskazujący optymalny zestaw działań e-marketingowych. Taki projekt zapewni najniższy koszt wywołania docelowej zmiany postaw i zachowań nabywców.